Nytt prosjekt: Nytteeffekten av beredskapslagring av matkorn

Oslo, 12.05.2022

Vista Analyse skal, på oppdrag fra Landbruksdirektoratet, utrede de samfunnsøkonomiske nytteeffektene av å etablere beredskapslagring av matkorn. Utredningen skal ta utgangspunkt i en kort eller mellomlang forsyningskrise fulgt av høye priser på korn internasjonalt.

Utredningen skal blant annet vurdere nytteeffekten av lager av ulik størrelse, tilsvarende 1, 3, 6, 9 eller 12 måneders forbruk. Beredskapslagringens effekt på leverings- og prissikkerhet, opplevd trygghet og samfunnstabilitet vil være sentrale temaer i utredningen. Nytten av et beredskapslager avhenger av sannsynligheten for en forsyningskrise. Vista Analyse har erfaring fra flere ulike sektorer med vurderinger av hendelser lav og ukjent sannsynlighet, men med store potensielle konsekvenser.

- Dette er et prosjekt som både er faglig spennende og har høy aktualitet med de høye prisene på korn vi ser i disse dager, sier prosjektleder og partner Orvika Rosnes.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR