| Nytt oppdrag: Gjennomgang av folketrygdens utgifter til legemidler

Nytt oppdrag: Gjennomgang av folketrygdens utgifter til legemidler

Oslo, 29.03.2020

Vista Analyse har i samarbeid med EY fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet å foreta en omfattende gjennomgang av folketrygdens utgifter til legemidler. Folketrygdens utgifter til legemidler på blå resept var om lag 11 mrd. kroner i 2018 og det forventes en betydelig utgiftsvekst i årene fremover, dels på grunn av en aldrende befolkning og dels fordi nye, men kostbare legemidler godkjennes.

Dette er en såkalt områdegjennomgang som skal øke kunnskapsgrunnlag for mulige tiltak som kan bidra til samfunnsøkonomisk effektiv ressursbruk og begrense utgiftsveksten til legemidler fremover. Gjennomgangen skal være ferdig innen utgangen av 2020.