| Koronatiltakene kutter produksjonen med 29 milliarder kroner i måneden

Koronatiltakene kutter produksjonen med 29 milliarder kroner i måneden

Oslo, 14.04.2020

Ved hjelp av Vista Analyses ringvirkningsmodell VISTA-VIRKNING beregner vi at Norge for tiden hver måned produserer 29 milliarder kroner mindre enn vanlig. Om lag halvparten av produksjonen går med til å opprettholde annen produksjon, men ca 14 milliarder er tapt verdiskaping. Tallene samsvarer godt med andre anslag og viser verdien av ringvirkningsmodeller til dette formålet. Les artikkelen her