| Koronatiltakene kutter produksjonen med 29 milliarder kroner i måneden

Koronatiltakene kutter produksjonen med 29 milliarder kroner i måneden

Oslo, 14.04.2020

Ved hjelp av Vista Analyses ringvirkningsmodell VISTA-VIRKNING beregner vi at Norge for tiden hver måned produserer 29 milliarder kroner mindre enn vanlig. Om lag halvparten av produksjonen går med til å opprettholde annen produksjon, men ca 14 milliarder er tapt verdiskaping. Tallene samsvarer godt med andre anslag og viser verdien av ringvirkningsmodeller til dette formålet. Les artikkelen her

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website