| Nytt oppdrag: norsk klimafinansiering

Nytt oppdrag: norsk klimafinansiering

Oslo, 13.01.2020

Vista Analyse skal på oppdrag av Kirkens Nødhjelp undersøke mekanismer for norsk klimafinansiering. Kirkens Nødhjelp er opptatt av at Norge skal bidra mer i kampen mot klimaendringene, og Vista Analyse skal gjennomgå hvilke mekanismer Norge kan ta i bruk for å øke sin klimafinansiering.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website