| Ny veileder i økonomiplanlegging for kommuner og fylkeskommuner

Ny veileder i økonomiplanlegging for kommuner og fylkeskommuner

Oslo, 04.01.2014

Vista Analyse bisto Kommunal- og regionaldepartementet med å utvikle grunnlaget for veilederen. Den skal være et verktøy som bidrar til god praksis og god økonomi­forvaltning i kommuner og fylkeskommuner. Det dreier seg altså ikke bare om å gi økt kunnskap om økonomiforvaltning, men også å stimulere til forbedret praksis. Veilederen kan lastes ned her.