Ny rapport: Wisting-feltet vil ikke gi 28.000 nye arbeidsplasser

Oslo, 29.04.2022

Equinor er i ferd med å utrede utbygging og drift av Wisting-feltet, og har i den anledning fått utarbeid en ringvirkningsanalyse som beregner sysselsettingseffektene av prosjektet. Ringvirkningsanalysen beregner at Wisting-feltet vil skape 28.000 arbeidsplasser nasjonalt og omtrent 1.000 lokalt – tall som har vært å lese i mediene tidligere i år. På oppdrag for Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Greenpeace har Vista Analyse gjort en ekstern og uavhengig gjennomgang av denne ringvirkningsanalysen.

Wisting er et funn i Barentshavet, 300 kilometer fra den norske nordkysten og vil bli den nordligste utbyggingen på norsk sokkel dersom det blir realisert. Funnet ble påvist i 2013, og inneholder 80 millioner utvinnbare Sm3 olje- og gassressurser (NGL). Planlagt byggestart er i 2023, og planlagt produksjonsstart er 2028 med en forventet produksjonsperiode på 30 år. Før Equinor som rettighetshaver av feltet kan bygge ut funnet, må en plan for utbygging og drift av petroleumsforekomst (PUD) godkjennes av myndighetene, og det er som en del av denne Equinor har fått gjennomført en ringvirkningsanalyse fra KPB. Konsekvensutredningen (PUD del II) er ute på offentlig høring med frist 2. mai.

Vista har bistått miljøorganisasjonene med å skape klarhet i diskusjonen om de faktiske konsekvensene. KPB har gjennomført en ringvirkningsanalyse av god kvalitet, men som er preget av ringvirkningsformatets svakheter. Analysens estimater for lokal og regional sysselsetting er lite informative.

Ringvirkningsanalysen anslår at utbyggingen vil «gi» hele 28 000 arbeidsplasser. 1000 av disse (rundet opp fra 980 i analysen) kommer lokalt i Finnmark og syv kommuner i Nord-Troms. Utbyggingen skal ta syv år slik at 1000 lokale arbeidsplasser tilsvarer 140 arbeidsplasser i året i syv år. Slike tall betyr ikke at det blir flere arbeidsplasser i landet, eller lokalt.

I en ringvirkningsanalyse er ikke fortrengningseffekter inkludert, og dette er ringvirkningsanalysens store problem som beslutningsunderstøttelsesverktøy. Dersom man skulle gjort ringvirkningsanalyse av alle prosjekter, ville ringvirkningene langt oversteget tilgjengelig sysselsetting i Norge. I praksis vil prosjektene slåss om den samme arbeidskraften og hvis man gjennomfører ett vil det fortrenge et annet.

Vistas rapport kan leses i sin helhet her.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR