| Ny rapport: Regionale konsekvenser av det grønne skiftet

Ny rapport: Regionale konsekvenser av det grønne skiftet

Oslo, 02.09.2021

Hvilke konsekvenser har det grønne skiftet på ulike regioner i Norge? I denne rapporten analyserer vi konsekvensene av det grønne skiftet, preget av omstilling og ambisiøs klimapolitikk, de neste 10-30 år. Våre funn kan oppsummeres i to punkter:

Analysen er gjennomført ved hjelp av NOREG 2, som er en regionalt differensiert anvendt generell likevektsmodell for norsk økonomi. Dette er den første analysen av disse spørsmålene i NOREG 2. Rapporten demonstrerer dermed hvordan NOREG 2 kan brukes til analyser av relevans for omstillingen norsk økonomi står ovenfor i klimapolitikken.

Analysen er gjennomført på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Norges forskningsråd.