| Ny rapport: På ville veier

Ny rapport: På ville veier

Oslo, 16.08.2018

På oppdrag fra NHO har Vista skrevet rapporten "På ville veier". Rapporten kartlegger utviklingen i brukerbetaling og særavgifter i veitransport, og finner tegn til at næringslivet belastes kostnadene ved blant annet elbilsubsidiene rettet mot husholdninger. Rapporten anbefaler at avgiftene legges om slik at alle betaler for sine marginale kostnader ved kø, veislitasje, ulykkesrisiko, støy og andre miljøulemper. Utover det bør all transport betale samme brukeravgift per kilometer. Les rapporten her, omtale på NHO sine sider her, oppslag fra Arendalsuka her og kommentar til medieoppslag her.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website