Ny rapport: Opprydningen av petroleumsfelt og nukleær virksomhet kan bli en ny stor norsk næring

Oslo, 15.08.2022

I tiårene vi har foran oss skal fortidens virksomheter ryddes bort. Norge har i over femti år forsket på atomenergi og produsert olje og gass. Atomkraft aldri ble noen ny norsk kraftindustri, men petroleumsnæringen har vært et norsk eventyr. Mens den norske nukleære virksomheten skal avvikles for godt, er det også felt og installasjoner innen norsk petroleumsnæring som nærmer seg slutten av sin levetid. Fremover vil det være et stort behov for å tilbakeføre disse områdene til sin naturlige tilstand og behandle avfallet og skrote anleggene på en måte som er trygg for miljø, marint liv og mennesker i mange generasjoner fremover – kalt dekommisjonering. Behovet er ikke særegent for Norge, og det mange andre land vil ha det samme behovet.

Smart Innovation Norway og DECOM Klyngen for dekommisjonering og gjenbruk jobber blant annet for at Norge skal tette kunnskapsgapet mellom dagens situasjon og den situasjonen vi må være i for at norske bedrifter skal kunne ta en viktig posisjon i markedet for dekommisjonering, med de samfunnsmessige nyttevirkningene dette kan gi.

På oppdrag fra DECOM Klyngen for dekommisjonering og gjenbruk har Vista Analyse anslått de potensielle samfunnsmessige gevinstene en satsing på dekommisjonering av petroleumsfelt og nukleær virksomhet kan gi i form av arbeidsplasser i norske bedrifter. Funnene er presentert i rapporten «Ringvirkninger fra fremtidig dekommisjonering». Arbeidsplassene oppstår i industrien selv og indirekte gjennom dens ringvirkninger.

Etter våre anslag kan dekommisjonering nasjonalt og globalt potensielt bli en stor næring:

  • Dekommisjonering av norsk nukleær virksomhet kan gi akkumulerte ringvirkninger á 20 000-25 000 årsverk de neste 20-25 årene. Globalt er markedet for dekommisjonering av nukleær virksomhet ventet å øke kraftig i perioden 2030-2050, og kan gi akkumulerte ringvirkninger á 1,2 millioner årsverk.
  • Dekommisjonering av felt og installasjoner på norsk sokkel vil trolig koste flere hundre milliarder, og kan anslagvis gi ringvirkninger i størrelsesorden 40-400 000 årsverk totalt. Globalt er behovet enda større, kan på sikt være flere ti-gangere av det norske og potensielt gi flere millioner årsverk globalt hvert år.

Rapporten vil bli presentert på IFEs (Institutt for energiteknikk) arrangement på Arendalsuka tirsdag 26. august kl. 13:20-14:00 på Bardu. Du finner mer informasjon om arrangementet her.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR