| Ny rapport: Økonomisk bærekraft i kommunene

Ny rapport: Økonomisk bærekraft i kommunene

Oslo, 06.07.2011

Sammenlikninger av kommunene viser store forskjeller i de ulike landsdelene.

De sentrale østlandskommunene Bærum, Oslo og Asker og kommuner i Rogaland ligger på topp i sammenligningen. De sentrale østlandskommunene utmerker seg med høye skatteinntekter, god kjøpekraft og høyt utdanningsnivå. Kommunene tilknyttet oljevirksomheten i Rogaland har god befolkningsvekst og høy tilstrømming inn i arbeidsmarkedet, meget lav arbeidsledighet og få uføre. Generelt rangerer de store byene høyt på de fleste indikatorene. Kommunene som rangerer lavest ligger nesten uten unntak i de tre nordligste fylkene. Disse er relativt desentrale kyst- og innlandskommuner lokalisert i stor avstand fra regionsentre og arbeidsmarkedskonsentrasjonene. Bildet av de nordligste fylkene som helhet trekkes opp av de sentrale kommunene. De mest folketette byområdene i de nordligste fylkene ligger mer på linje med gjennomsnittskommunene ellers.

Last ned rapporten her.

Les mer om prosjektet på NHOs nettsider.