| Analyse av statlige overføringer til kommunene i Vestfold

Analyse av statlige overføringer til kommunene i Vestfold

Oslo, 26.11.2011

Vista Analyse skal kartlegge statlige overføringer til kommunene i Vestfold, unntatt overføringene gjennom rammetilskuddet i inntektssystemet. I tillegg til kartleggingen skal vi identifisere hvilke kriterier, vurderinger og eventuelt skjønn som er lagt til grunn for overføringene, samt undersøke om overføringene til Vestfoldskommunene er lavere enn for sammenliknbare kommuner. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Damvad og Menon. For mer informasjon kontakt Simen Pedersen.