Ny rapport: Klimarisiko i verdikjeder

Oslo, 25.08.2022

På oppdrag fra Miljødirektoratet har vi, sammen med NIBIO og Ruralis, sett nærmere på hvilke konsekvenser klimaendringene har for matproduksjon globalt og i Norge. Vi har også vurdert hvordan det norske matsystemet blir påvirket gjennom komplekse (internasjonale) verdikjeder og samspill med andre samfunnssystemer og risikofaktorer.

Analysen tegner et bilde av en mindre forutsigbar norsk matøkonomi med høy forekomst av alvorlige forstyrrelser. Klimaendringer skader produksjonen av matråvarer på land og i hav, både i Norge og i andre land. Rundt midten av århundret bør vi være forberedt på høy forekomst av avlingssvikt globalt og nasjonalt.

Vi belyser virkninger av klimarisiko for Norge med scenarier og hendelser. Vi finner at vårt matsystem er tilpasningsdyktig, men sårbarheten forsterkes når vi ser klimarelatert klimarisiko og andre risikofaktorer i sammenheng.

Vi anbefaler derfor at analyser av klimarelatert risiko gis høy prioritet og baseres på oppdatert kunnskap og bred risikoforståelse, samspill på tvers av sektorer samt konkrete fremtidsbilder av en fremtid med endret klima.

Rapporten ble lansert i dag. Rapporten kan leses i sin helhet her, i tillegg til at en sammendragsrapport er tilgjengelig her. Videre har rapporten blitt omtalt på Miljødirektoratet sine nettsider.

Aftenposten har også omtalt rapporten i dag i artikkelen Mangel på klimatiltak kan sende norske matpriser i været.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR