Ny rapport: Gevinster av måling og måletilsyn på nye områder

Oslo, 26.07.2022

På vegene av Nærings- og fiskeridepartementet har Vista Analyse i samarbeid med advokatfirmaet SANDS gjennomført en studie av tilsyn og måling på nye områder, med vekt på biomassemåling i havbruket.

Rapporten konkluderer med at mer omfattende og bedre måling på nye områder kan være positivt for samfunnet og samfunnsøkonomisk lønnsomt. I havbruk finnes det i dag teknologi for måling av biomasse. Selv om den ikke er presis, er den tatt i bruk i deler av bransjen. Vi finner at det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt om mer omfattende måling gjennomføres og dataene deles med det offentlige. I første omgang bør det testet gjennom et pilotprosjekt der teknologien modnes i et samarbeid mellom næringen og det offentlige.

Videre står ikke juridiske aspekter i veien for å kreve mer omfattende måling innenfor områdene denne rapporten undersøker. Med det sikter vi til at i den grad det vil være behov for regelverksendringer for å gi eller regulere aktuelle nye pålegg om målinger, vil det sannsynligvis kunne skje ved forskriftsendringer hjemlet i eksisterende lovverk. Norges EØS-rettslige forpliktelser vil sannsynligvis ikke være til hinder for innføring av de mulige nye påleggene som drøftes. Justervesenet, men også andre organer, trekkes frem som aktører som kan stå for tilsyn med de mulige nye påleggene om målinger som drøftes.

Les hele rapporten her.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR