Ny rapport: Boplikt på Nøtterøy gir ikke økt bosetting

Oslo, 12.08.2022

Færder kommune vurderer å innføre boplikt på hele eller deler av Nøtterøy og har engasjert Vista Analyse til å utrede effektene av tiltaket. I dag er det boplikt på Tjøme og området Brua Hjemseng på Nøtterøy. Tidligere var det også boplikt på Veierland. Kommunen ønsket en faglig vurdering av

  • Om boplikt gir økt bosetting og styrket kommuneøkonomi.
  • Hvor på Nøtterøy boplikt i størst grad vil oppfylle formålene
  • I hvilket omfang bør det innføres boplikt, inkludert unntak fra boplikt

For å belyse spørsmålet om boplikt bidrar til økt bosetting har vi analysert omfanget av boliger uten folkeregistrert bosatte og fordeling av bosatte etter husholdningenes hovedinntektskilde i kystkommuner. Med unntak av de minst sentrale områdene finner vi ingen indikasjoner på at boplikt påvirker antall bosatte. Det er i stor grad faktorer som reflekterer høy attraktivitet for fritidsboliger og (relativt) lav attraktivitet for bosetting som forklarer hvorfor noen områder har en høy andel boliger uten folkeregistrert bosatte.

Samtidig ser det ut til at boplikt påvirker sammensetningen i befolkningen – områder med boplikt har en høyere andel eldre og en lavere andel yrkesaktive enn tilsvarende områder uten boplikt. En slik befolkningssammensetning vil ikke virke positivt for kommuneøkonomien. Med et mulig unntak for Veierland er det derfor ikke faglig grunnlag for å anbefale innføring av boplikt på (noen del av) Nøtterøy. Boplikt gir verken flere (folkeregistrert) bosatte eller styrket kommuneøkonomi.

Boplikt virker ved omsetting av boliger, og i en begrenset tidsperiode etter omsetningen. Når det omsettes mange boliger kan det derfor antas at boplikt vil bidra til økt bosetting i en periode. Ved større boligutbyggingsprosjekter i strandsonen kan boplikt vurderes som et virkemiddel for å sikre at boligformålet ivaretas.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR