Ny rapport presentert på Arendalsuka: nytten av idrettsanlegg og betydning for fysisk aktivitet

Oslo, 16.08.2022

Gode vaner for trening og fysisk aktivitet fører til en rekke nyttevirkninger både for den enkelte og for samfunnet for øvrig. Dette innebærer for eksempel bedre helse, bedre skoleprestasjoner, et mer aktivt arbeids- og samfunnsliv, økt livskvalitet, egenopplevd nytte fra frivillig tidsbruk og publikumsnytte ved arrangementer.

Disse nyttevirkningene er utredet i Vista Analyse sin nye rapport: Nytten av idrettsanlegg og betydning for fysisk aktivitet, på oppdrag fra Norges Idrettsforbund. På seminaret Anlegg, folkehelse og sosial bærekraft under Arendalsuka ble rapporten offentlig lansert, og Steinar Strøm presenterte funn fra arbeidet og deltok i etterfølgende panelsamtale. Opptak av presentasjonen finnes på Facebook.

I prosjektet har Vista Analyse utredet sammenhengen mellom investeringer i idrettsanlegg og fysisk aktivitet blant ungdom i alderen 13 til 19 år. Vi finner at tilskudd av spillemidler til investeringer i anlegg har en positiv sammenheng med antall timer trent. Vi anslår at 1000 kroner i økt tilskudd av spillemidler per innbygger i en kommune sammenfaller med 3 minutter mer trening i uka per individ i gjennomsnitt. For mange vil den fysiske aktiviteten som ung opprettholdes som voksen ved bruk av idrettsanlegg, turer i skog, mark og fjell samt i treningsstudioer.

Vi anslår virkningen av den økte treningen på helse og timer arbeidet i et senere voksent liv. Vi illustrerer funnene våre gjennom et regneeksempel med en investering i nye idrettsanlegg på 1 mrd. kroner. Vi anslår at en slik investeringsimpuls ville vært klart samfunnsøkonomisk lønnsom, med en netto nytte på 3 mrd. kroner for de overlappende generasjonene som bruker anleggene. Det vil si at for hver krone investert får samfunnet 3 kroner tilbake.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR