| Ny modell brukt i analyser av fremtidens utvikling i Nord-Norge

Ny modell brukt i analyser av fremtidens utvikling i Nord-Norge

Oslo, 09.04.2014

Regjeringen har publisert analyser av Nord-Norges økonomi frem mot 2060, basert på vår nye makroøkonomiske likevektsmodell NOREG. Sammen med en regional spredningsmodell utviklet av Menon er dette den første økonomiske prognosemodell for Norge som både tar hensyn til økonomiske likevektsegenskaper og regional utvikling. Les om modellen og Nærings- og fiskeridepartementets rapport.