| Nettverk etter soning gjør en forskjell

Nettverk etter soning gjør en forskjell

Oslo, 07.11.2015

Vista Analyse har vurdert verdien av å hjelpe innsatte som løslates fra fengsel med å bygge opp nye kriminalitets- og rusfrie nettverk ved hjelp av Røde korstiltaket Nettverk etter soning. Utredningen viser at Nettverk etter soning gjør en forskjell, og at det er mye å tjene for samfunnet, og for de individene det gjelder, dersom flere tidligere innsatte får hjelp til å lykkes med å etablere seg med et liv uten kriminalitet.