| Få nyetableringer i Moss sentrum

Få nyetableringer i Moss sentrum

Oslo, 26.08.2015

Vista Analyse har i samarbeid med DamVad gjennomført en samfunns- og næringsanalyse for Mosseregionen. Målet har vært å avdekke flaskehalser for regional næringsutvikling. Moss, som regionens bysenter, har svak attraktivitet for næringslivsetableringer. Private aktører transformerer industriområder utenfor sentrum til næringsutvikling, mens eiendommene i Moss bysentrum er for små til å vinne konkurransen som attraktive næringsarealer.