| Muligheter og begrensninger for utslippsfrie drosjer

Muligheter og begrensninger for utslippsfrie drosjer

Oslo, 02.01.2018

Vista Analyse har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt kunnskapsstatus og problemstillinger knyttet til omstilling i dagens drosjemarked mot en høyere andel nullutslippsbiler. Inkludert i dette er en oversikt og vurdering av virkemidler som kan benyttes av kommuner og fylker for å oppnå en høyere andel nullutslippsdrosjer, og hva det har å si for behovet for infrastruktur.

Som en del av prosjektet har vi intervjuet representanter fra drosjenæringen, fylkeskommuner og kommuner. Bakgrunnen for rapporten er en lovendring som gir fylkeskommunene mulighet til å stille miljøkrav i løyvetildelingen for drosjer.

Virkemidlene som har gjort Norge til en ledende elbilbilnasjon treffer ikke drosjenæringen i samme grad som privatbilmarkedet. Forutsetningene for lønnsomhet ved bruk av elbildrosje varierer på tvers av landet og mellom by og land. I løpet av de nærmeste årene forventes det flere elbilmodeller som er egnet for drosjevirksomhet. Kombinert med en stadig utbygging av ladeinfrastruktur, vil en økende andel løyvehavere velge elbil.

Vistas vurdering er at det bør vises varsomhet med å stille nullutslippskrav til drosjeløyver i områder der markedet er umodent. Krav i offentlig kjøp, og støtte til utbygging av nødvendig lade-/fylleinfrastruktur er mer egnede virkemidler på kort sikt.

Les rapporten her