| Mot en bedre forståelse av kostnad og ulempe av strømbrudd

Mot en bedre forståelse av kostnad og ulempe av strømbrudd

Oslo, 01.10.2019

Vista Analyse har utført et FoU-arbeid for Statnett, med formål å utforske problemstillinger som fra ulike vinkler gjør oss bedre i stand til å forstå kostnad og ulempe ved strømbrudd. Prosjektet har bestått av fire arbeidspakker, og vi har vurdert alternative måter å regne KILE-kostnaden på og kartlagt hvilke hensyn som eksplisitt og implisitt inngår i krav til forsyningssikkerhet i Norge, samt sluttbrukeres betalingsvilje for denne. Videre har vi gjennomgått ulike, mulige beslutningsregler i samfunnsøkonomisk analyse for tiltak som vil hindre strømbrudd med lav sannsynlighet, men stor konsekvens (HILP) og gjennomført en teoretisk basert analyse av hvilke drivere som påvirker avbruddskostnadenes utvikling over tid. For tiden jobber Vista med en opsjon i dette prosjektet, og vi er glade for å kunne fortsette det viktige arbeidet med å forstå de samfunnsøkonomiske kostnadene ved strømbrudd.

Les rapportene her: