| Kartlegging av omsetningen i detaljvarehandel i et utvalg norske bysentra i 2008–2017

Kartlegging av omsetningen i detaljvarehandel i et utvalg norske bysentra i 2008–2017

Oslo, 24.09.2019

Vista Analyse har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet kartlagt endringer i omsetningsutviklingen innenfor detaljvarehandel i et utvalg norske bysentra for 2008-2017. Omsetningen av utvalgsvarer, som klær, sko og sportsartikler, har falt sterkt i de fleste bysentre i 2008-2017. Samtidig vokser tjenesteytende næringer, som servering og kultur. Rapporten peker både på klare utfordringer og muligheter for byene i årene fremover.

Les pressemeldingen til KMD her.

Les rapporten her.

Les omtale av rapport i Sør Trøndelag avis.