| Miljøskadelige subsidier bidrar til økte utslipp av klimagasser og store utgifter for fattige land.

Miljøskadelige subsidier bidrar til økte utslipp av klimagasser og store utgifter for fattige land.

Oslo, 21.09.2011

I rapporten Reforming environmentally harmful subsidies klargjør Vista Analyse hvordan miljøskadelige subsidier bør måles, og studerer omfang og konsekvenser i ulike land.

Manglende prising av miljøskadelige utslipp og bruk av forurenser betaler-prinsippet er en stor utfordring både i klimapolitikken og miljøpolitikken generelt. I tillegg kommer direkte subsidiering av bruk av fossile brensler. I følge IEA ville utfasing av subsidier til fossil energiforbruk redusere utslippene av klimagasser med 6 prosent.