| Analyse fra Vista: Konsekvenser for utvidet petroleumsvirksomhet i Barentshavet og Lofoten

Analyse fra Vista: Konsekvenser for utvidet petroleumsvirksomhet i Barentshavet og Lofoten

Oslo, 29.11.2010

Analysen viser at petroleumsvirksomhet i de berørte områdene mest sannsynlig vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Kostnadene for andre næringer eller naturmiljøet vil være marginale sammenlignet med forventet ressursrente fra petroleumsvirksomheten. Grunnet strenge miljøkrav, herunder krav om nullutslipp i normal drift, forventes ikke miljøkostnadene å være av betydning ved normal drift. De naturbaserte næringene vil heller ikke oppleve negative effekter av betydning, med unntak av om det bygges et gassanlegg (LNG-anlegg) på land som kan påvirke reiselivet negativt. Kostnadene ved et akuttutslipp kan imidlertid være betydelige, men sannsynligheten for slike utslipp er lav slik at de forventede kostnadene ved et akuttutslipp blir små.