| Kvalitetssikring av Nye Veiers prosjekter i Trøndelag

Kvalitetssikring av Nye Veiers prosjekter i Trøndelag

Oslo, 05.07.2017

Vista Analyse har, sammen med WSP Norge, rammeavtale med Nye Veier om ekstern kvalitetssikring av prosjektgrunnlaget for strekninger som skal inn i utbyggingsavtaler mellom Nye Veier AS og Samferdselsdepartementet. Tidligere i år har vi gjennomført kvalitetssikring av strekningen Kristiansand Vest - Lyngdal Vest på E39, hvor Stortinget i juni vedtok foreslått løsning for bompengefinansiering av prosjektet. Vista Analyse og WSP har nå vunnet tilsvarende oppdrag for strekningene Ranheim - Åsen og Ulsberg-Skjerdingstad på E6 gjennom Trøndelag. I arbeidet har Vista Analyse ansvar for kvalitetssikring av trafikkanalyse og samfunnsøkonomiske lønnsomhetsberegninger samt finansieringsløsning (inkludert foreslått opplegg for bomfinansiering av de to strekningene).

cleardot.gif