| Konsekvenser av større kommunalt barnevernsansvar

Konsekvenser av større kommunalt barnevernsansvar

Oslo, 08.01.2016

Vista Analyse har i samarbeid med ideas2evidence undersøkt konsekvensene av å gi kommunene større ansvar for barnevernet, på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Vi argumenterer for at en rekke andre tiltak bør gjennomføres før en storstilet ansvarsoverføring. Økt ansvar til kommunene vil ikke løse de store utfordringene i dagens barnevern. De bakenforliggende årsakene må adresseres. Se rapport og regjeringens pressemelding.