| India, økonomi og geopolitikk

India, økonomi og geopolitikk

Oslo, 18.02.2016

Vista Analyse har sammen med Menon utarbeidet en studie om Indias økonomiske og geopolitiske posisjon i Sør-Asia. Analysen ser spesielt på det komplekse forholdet mellom India og Kina, men den tar også for seg bredden i Indias økonomiske integrasjon i regionen. En oversikt over norske interesser i India er også inkludert. Rapporten kan lastes ned her.