| Karbonfangst og lagring kan være billigere enn før antatt

Karbonfangst og lagring kan være billigere enn før antatt

Oslo, 16.09.2019

I tidligere analyser er karbonfangst og lagring i Norge kommet ut som et forholdsvis kostbart tiltak. En ny analyse, som Vista Analyse har utført sammen med Sintef, tyder på at tiltaket er rimeligere enn man før har trodd. Vi har vurdert samfunnsøkonomiske tiltakskostnader og bedriftsøkonomiske merkostnader for å investere i karbonfangst, transport og lagring på 46 norske industrianlegg. De samfunnsøkonomiske tiltakskostnadene for «n-te anlegg» er estimert til 350-950 kroner per tonn CO2 udiskonterte utslipp. Bedriftsøkonomiske merkostnader er høyere og mellom 1300-3100 kroner per tonn CO2 neddiskonterte utslipp. Det tyder på at det kan kreves relativt sterke virkemidler for å realisere tiltakene. – Så vidt vi vet er dette den første analysen som vurderer karbonfangst og lagring på en stor mengde industrianlegg, sier daglig leder i Vista Analyse, Haakon Vennemo, som har vært med på studien.

Les rapporten her.