Hvordan reagerte kraftetterspørselen på pristoppene forrige vinter?

Oslo, 22.03.2011

På oppdrag av NVE har vi gjennomført en analyse av hvordan etterspørselen etter kraft reagerte på tre pristopper vinteren 2009/2010. Analysen bygger på en økonometrisk modell over pris og forbruk i hele det nordiske kraftmarkedet, en gjennomgang av bruken av alternative energikilder i Norge og en spørreundersøkelse blant kraftkrevende industri i Norge. Utviklingen i kraftforbruket gjennom kuldeperiodene er i stor grad som ventet, ved at lave temperaturer klart går sammen med høyt forbruk. Pris har gjennomgående en dempende virkning på forbruket. Vi har tallfestet den kortsiktige prisfølsomheten, dvs. elastisiteten av forbruket med hensyn på pris (prosentvis endring i forbruket som følger av én prosent økning i prisen). Den estimerte prisfølsomheten varierer fra time til time gjennom vinteren, med pris og temperatur. F.eks. viser analysen at økt pris gir en sterkere reduksjon i forbruket ved ekstreme priser enn når prisene er mer normale. I gjennomsnitt over vinteren finner vi at prisfølsomheten er negativ for Midt-Norge, Sør-Norge i to av tre perioder, de to danske områdene og Finland. For Midt-Norge finner vi for eksempel en prisfølsomhet på 0,02, noe som betyr at en økning i prisen med 10 prosent gjør at forbruket reduseres med 0,2 prosent i løpet av én time. Last ned rapporten.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR