| Hva er kostnader og nytte ved tiltak mot flom og overvann i urbane områder?

Hva er kostnader og nytte ved tiltak mot flom og overvann i urbane områder?

Oslo, 05.06.2015

Det er tema for Vistas innlegg på CIENS frokostseminar 10. juni. Program og påmelding finnes her. Innlegget ved Kristin Magnussen bygger blant annet på en rapport Vista i samarbeid med COWI har utarbeidet for det regjeringsoppnevnte «overvannsutvalget».