Evaluering av Byen som regional motor

Oslo, 06.08.2021

Vista Analyse og Samfunnsøkonomisk analyse har på vegne av Møre og Romsdal fylkeskommune evaluert prosjektet Byen som regional motor (BRM) i Ålesund, Molde og Kristiansund. Vi ser nærmere på hvordan ingangsatte tiltak innfrir det overordnede målet om «Å utvikle Ålesund, Molde og Kristiansund til attraktive, urbane sentra i sine regioner, som gir grunnlag for vekst i både byene, omlandet og fylket». Evalueringen viser at det er et bredt og omforent ønske om å videreføre BRM-prosjektet. Rapporten kan leses her.

Omtale av rapporten fra Møre og Romsdal fylkeskommune kan leses her.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR