| Evaluering av Byen som regional motor

Evaluering av Byen som regional motor

Oslo, 06.08.2021

Vista Analyse og Samfunnsøkonomisk analyse har på vegne av Møre og Romsdal fylkeskommune evaluert prosjektet Byen som regional motor (BRM) i Ålesund, Molde og Kristiansund. Vi ser nærmere på hvordan ingangsatte tiltak innfrir det overordnede målet om «Å utvikle Ålesund, Molde og Kristiansund til attraktive, urbane sentra i sine regioner, som gir grunnlag for vekst i både byene, omlandet og fylket». Evalueringen viser at det er et bredt og omforent ønske om å videreføre BRM-prosjektet. Rapporten kan leses her.

Omtale av rapporten fra Møre og Romsdal fylkeskommune kan leses her.