| Etterspørsel etter forsikring mot flomskader i Vietnam

Etterspørsel etter forsikring mot flomskader i Vietnam

Oslo, 03.03.2014

Kristin Magnussen fra Vista har vært medforfatter på en artikkel om etterspørselen etter forsikring mot flomskader i Vietnam i tidsskriftet «Environment and Development Economics». Vietnam er et av landene i verden som er mest utsatt for forventede, økte naturkatastrofer som følge av klimaendringer. Analysen vurderer samfunnets verdier av å unngå flom og flomskader.