| Vistas Haakon Vennemo i China Council

Vistas Haakon Vennemo i China Council

Oslo, 18.05.2015

China Council er en internasjonal rådgivingsgruppe om miljø og klima for den kinesiske statsinisteren Li Keqiang. I 2015 skal China Council utarbeide et studie om økologisk og miljømessig risiko, og ønsker i den forbindelse å trekke på erfaringer fra Vista Analyse, CICERO og CAEP sitt bilaterale samarbeidsprosjekt om miljørisiko. Som følge av dette er Vistas Haakon Vennemo og CAEPs Yu Fang inkludert i China Councils særlige ekspertgruppe.