| Avslutning av oljefelt

Avslutning av oljefelt

Oslo, 26.10.2018

Når et oljefelt nærmer seg slutten av sin levetid, kan levetiden forlenges gjennom investeringer som kan gi tilleggsressurser. Vista Analyse har på oppdrag fra Oljedirektoratet analysert lønnsomheten av slike investeringer, både fra et oljeselskaps perspektiv og fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Les rapporten her.