| Hva er de økonomiske virkningene av naturkatastrofer og hvordan kan vi verdsette slike virkninger og den økonomiske nytten av å unngå dem?

Hva er de økonomiske virkningene av naturkatastrofer og hvordan kan vi verdsette slike virkninger og den økonomiske nytten av å unngå dem?

Oslo, 13.06.2013

Boka «Valuing the Impacts of Natural Disasters and the Economic Benefits of Preventing Them» gir en oversikt over effektene av naturkatastrofer, og analyserer ulike metoder som kan brukes til å vurdere de økonomiske virkningene av slike katastrofer.
I kapittelet “Valuing the Impacts of Natural Disasters and the Economic Benefits of Preventing Them” tar Vista Analyses Kristin Magnussen, sammen med professor Ståle Navrud ved Handelshøyskolen ved UMB, for seg ulike metoder som kan benyttes for å finne fram til og verdsette de økonomiske virkningene av naturkatastrofer.