| Vista søker student

Vista søker student

Oslo, 05.04.2018

Vista Analyse inviterer UiO-studenter i ECON3010 på besøk 9. april. Samtidig utlyser vi en stilling som deltidsansatt ved siden av studiene. Vi søker alle som til høsten har fullført minst tre år på samfunnsøkonomi.

Vista Analyse søker en masterstudent i samfunnsøkonomi. Jobben er omtrent åtte timer pr. uke med oppstart 1. august. Arbeidstiden kan variere avhengig av hvor mye det er å gjøre.

Du vil jobbe som prosjektassistent med noen faste administrative oppgaver. Du bør være faglig dyktig og trives med å formidle arbeidet ditt.

I Vista vil du få utfordrende og faglige relevant arbeid. Vi jobber svært variert og må stadig sette oss inn i nye fagområder.

I stillingen vil du ha god mulighet til å bli ansatt på fulltid etter endt studie, slik som flere av våre tidligere studentmedarbeidere.

Send inn CV, søknad og karakterutskrift til tor.homleid@vista-analyse.no innen 1. mai 2018.