| Bilateralt seminar om rettferdig omstilling mellom Polen og Norge

Bilateralt seminar om rettferdig omstilling mellom Polen og Norge

Oslo, 30.11.2018

Miljødepartementet i Polen og Klima- og miljødepartementet i Norge arrangerte et bilateralt seminar om rettferdig omstilling i Krakow 25. oktober, i samarbeid med det polske miljøforskningsinstituttet IOS-PIB og Vista Analyse. Omstillingen fra kull til fornybar energi er krevende for land som Polen der kull er den dominerende energikilden. Seminaret var en del av det bilaterale samarbeidet mellom Polen og Norge under EØS-midlene og bygger på mange år med bredt samarbeid innen klima og miljø. Seminaret ble finansiert gjennom det nasjonale bilaterale fondet. 160 representanter fra myndigheter, fagforeninger, næringsliv, forskning og frivillige organisasjoner deltok på seminaret.

I forordet til Parisavtalen sies det at partene i avtalen bør ta hensyn til behovet for rettferdig omstilling av arbeidsstyrken og skape trygge jobber i tråd med nasjonale utviklingsmål. Hovedmålet med seminaret var å fremme begrepet rettferdig omstilling som et initiativ knyttet til forhandlingsprosessen under COP 24, som holdes 3-14. desember i Katowice, Polen. Rettferdig omstilling dreier seg om et balansert og rettferdig grønt skifte, der en tar hensyn til sosiale kostnader og behovet for trygge jobber. Seminaret hadde til hensikt å fremme bilateralt samarbeid mellom Polen og Norge og peke på muligheter for en rettferdig omstilling bygget på polske og norske erfaringer.

Les rapporten fra seminaret her

Les presentasjonene fra seminaret her.