| Vista hjelper Skatteetaten

Vista hjelper Skatteetaten

Oslo, 23.04.2018

Vista Analyse har fått i oppdrag å bistå Skatteetaten i å vurdere virkninger av nye regler for å rapportere merverdiavgift. Det er særlig virkninger for næringslivet Skatteetaten er opptatt av. Arbeidet skal gjøres fram til sommeren, og er en del av en rammeavtale Vista har sammen med Cap Gemini.