| Vista Analyse bidrar til klimatilpasning i Vietnam

Vista Analyse bidrar til klimatilpasning i Vietnam

Oslo, 13.05.2016

Vietnam er et av landene i verden som er mest utsatt for klimaendringer i form av orkan og oversvømmelse. Vista Analyse inngikk nylig avtale om å arbeide med klimatilpasning i landet. Vi skal analysere hvordan de fattigste i lokalbefolkningen kan oppmuntres til å forsterke boligene sine. Vi arbeider i byen Danang sammen med blant annet Womens’ Union i byen. 12. mai ble det holdt åpningskonferanse med mer enn 60 deltagere. Henrik Lindhjem, Sofie Skjeflo og Haakon Vennemo var Vistas deltagere.

Les om åpningskonferansen på CCCOs hjemmeside (foreløpig kun på vietnamesisk ;) ).
Bildet til venstre viser Vistas medarbeidere på besøk i Department of Foreign Affairs.