| Vista bidrar til SVVs metodeutvikling om netto ringvirkninger

Vista bidrar til SVVs metodeutvikling om netto ringvirkninger

Oslo, 02.03.2016

Vista Analyse har analysert netto ringvirkninger i fire infrastrukturprosjekt som drøftes i NTP 2018-29. Vi drøfter metoder for beregninger netto ringvirkninger knyttet til at markeder kommer nærmere herandre, og vi anslår virkningene kvantitativt, med vekt på drøfting av usikkerheten i anslagene. Vi anslår også nasjonale effekter av lokale produktiviitetsvirkninger innenfor vår regionale makromodell NOREG. Vårt formål er å gi et veldokmentert innspill til den metodeutviklingen som pågår.