| Vista Analyse skal kartlegge kommunenes klima- og energiplaner

Vista Analyse skal kartlegge kommunenes klima- og energiplaner

Oslo, 01.12.2013

På oppdrag fra Miljødirektoratet skal Vista Analyse kartlegge systematiske forskjeller i kommunenes klima- og energiplaner, og identifisere barrierer kommunene har med å komme fra plan til handling. Kartleggingen innebærer en gjennomgang av 200 klima- og energiplaner, spørreundersøkelse mot alle kommuner, statistisk analyse og 15 dybdeintervjuer. Analysen skal ende opp med anbefaling om og evt. hvordan veiledning bør innrettes mot kommunene.