Vista Analyse skal fremskrive gjelds- og investeringsnivå i norske kommuner

Oslo, 01.04.2022

Vista Analyse har fått i oppdrag å framskrive gjelds- og investeringsnivå i norske kommuner fram mot 2035. Oppdragsgiver er Kommunalbanken, som ønsker få belyst ulike scenarioer knyttet til økonomisk utvikling og investeringsbehov i kommunene. Prosjektets metode baserer seg på både scenariometodikk og økonometriske analyser.

Vi gleder oss til å ta fatt på denne spennende og komplekse problemstillingen, som et tett knyttet til utfordringer forbundet med endringer i den demografiske sammensetningen i årene som kommer, sier daglig leder og prosjektleder Haakon Vennemo.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR