| Vista Analyse med i Oslo Kommunes Næring for Klima-nettverk

Vista Analyse med i Oslo Kommunes Næring for Klima-nettverk

Oslo, 12.09.2014

Vista Analyse sluttet seg 11 september til Oslo Kommunes “Næring for Klima”-nettverk, sammen med bl.a. bedrifter som DNV GL, Schenker og Stiftelsen Miljømerking. Næring for Klima er et nettverk hvor bedrifter i Oslo jevnlig møtes med Oslo Kommune og utveksler erfaringer om hvordan Oslo kan nå sine klimamål om å halvere utslipp av klimagasser innen 2030 og å bli klimanøytral i 2050. Rasmus Reinvang representerer Vista Analyse i nettverket. Oslos klimapakt