| Vista Analyse har utarbeidet undervisningsopplegg i kommunal økonomistyring for folkevalgte

Vista Analyse har utarbeidet undervisningsopplegg i kommunal økonomistyring for folkevalgte

Oslo, 24.11.2011

I løpet av høsten har Simen Pedersen, i samarbeid med Renate Enemark Bergersen i Pöyry, utarbeidet et undervisningsopplegg i kommunal økonomistyring for folkevalgte. Oppdragsgiver har vært Fylkesmannen i Nordland, og Vesterålen regionråd har bidratt i prosessen. Undervisningsopplegget, som består av en veileder og en presentasjon, har som formål å gi folkevalgte en grunnleggende og pedagogisk innføring i økonomistyring. For mer informasjon kontakt Simen Pedersen.