| Velkommen til Anja og Audun!

Velkommen til Anja og Audun!

Oslo, 10.08.2018

Vi har vært så heldige å få Anja Aigeltinger og Audun Moss til Vista Analyse. Anja er masterstudent i samfunnsøkonomi på Universitetet i Oslo og vil jobbe deltid som studentmedarbeider i Vista. Audun er masterstudent i samfunnsøkonomi på Universitetet i Ås og skriver sin masteroppgave om fordeling av luftkvalitet. Masteroppgaven er del av det nordiske forskningsprosjekt NordicWelfAir der Vista Analyse ved Haakon Vennemo er bidragsyter.

Vi ønsker begge velkommen til oss!