| Sofie Skjeflo har forsvart sin doktoravhandling ved NMBU

Sofie Skjeflo har forsvart sin doktoravhandling ved NMBU

Oslo, 29.01.2015

Bønder og forbrukere i utviklingsland er svært sårbare for endringer i klima. I sin avhandling belyser Sofie Waage Skjeflo økonomien hos landbrukshusholdninger i utviklingsland og hvordan husholdninger tilpasser seg endringer i klimaet. Med sitt doktorgradsarbeid har Sofie gitt viktige metodiske og empiriske bidrag til å forstå følger av klimaendringer i utviklingsland. Les mer