| Samfunnsøkonomiske konsekvenser av omsorgssvikt og vold mot barn

Samfunnsøkonomiske konsekvenser av omsorgssvikt og vold mot barn

Oslo, 22.06.2017

Barnevoldsutvalget la frem sin innstilling for regjeringen i dag. På oppdrag fra utvalget har Vista Analyse beregnet de samfunnsøkonomiske konsekvensene av omsorgssvikt og vold mot barn. Funnene i rapporten blir omtalt i en artikkel i aftenposten i dag.

Last ned rapporten her.

Les artikkelen i Aftenposten her.

Mer informasjon om barnevoldsutvalgets innstilling er her.