Nytt prosjekt: Utredning av innføring av krav innen måleteknikk

Oslo, 22.03.2022

På oppdrag for Justervesenet og Nærings- og fiskeridepartementet skal Vista Analyse, i samarbeid med SANDS, gjennomføre en utredning av å innføre krav i lov og forskrift på nye områder innenfor måleteknikk. Justervesenet er spesielt interessert i områder der måling ikke er en del av et økonomisk oppgjør. Aktuelle områder utpekt av Justervesenet og NFD er:

  1. Naturressursforvaltning
  2. Utslipp
  3. Nye energikilder

Innenfor disse områdene skal vi i dialog med Justervesenet og NFD kartlegge hvor det er hensiktsmessig å innføre endrede krav om måling, og velge én måling innenfor hvert av områdene som vi ser nærmere på. Vi vil utpeke en av målingene vi identifiserer som hovedeksempel, og utføre en samfunnsøkonomisk analyse av å regulere denne i det måletekniske regelverket. De to andre målingene vil behandles som avvik fra den første, der nytteverdien av endringen tas i betraktning.

Vista og SANDS er godt i gang med kartleggingsfasen i prosjektet. Vi håper arbeidet kan bidra til bedre forståelse av mulige nytteverdier av målinger.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR