| Nytt prosjekt: Samfunnsøkonomisk analyse av graveskader

Nytt prosjekt: Samfunnsøkonomisk analyse av graveskader

Oslo, 03.01.2020

Vista Analyse skal på oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet utføre en samfunnsøkonomisk analyse av konsekvensene av graveskader på infrastrukturanlegg i grunnen. Siktemålet med analysen er å få et bedre faktagrunnlag for å innføre tiltak som skal forebygge graveskader på ledninger, og redusere de negative følger av oppståtte graveskader for den enkelte og samfunnet.