| Nytt prosjekt: Samfunnsøkonomisk analyse av graveskader

Nytt prosjekt: Samfunnsøkonomisk analyse av graveskader

Oslo, 03.01.2020

Vista Analyse skal på oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet utføre en samfunnsøkonomisk analyse av konsekvensene av graveskader på infrastrukturanlegg i grunnen. Siktemålet med analysen er å få et bedre faktagrunnlag for å innføre tiltak som skal forebygge graveskader på ledninger, og redusere de negative følger av oppståtte graveskader for den enkelte og samfunnet.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website