| Ny undersøking om økonomisk berekraft i kommunane

Ny undersøking om økonomisk berekraft i kommunane

Oslo, 25.07.2012

Årets undersøking, som er utført for NHO, gir nye tal for 2011 i tillegg til tal tilbake til 2007. Dermed kan ein både sjå på utviklinga over tid, og samanlikne mellom kommunar. Dei største bykommunane, og kommunar i det sentrale austlandsområdet og i Rogaland kjem best ut. Sidan 2007 har enkelte vestlandskommunar hatt størst fremgang, men samla sett er den relative statusen mellom regionane nokså uendra. Les rapporten NHOs database