| Ny rapport: Vista Analyse fraråder å innføre sterke økonomiske insentiver overfor nyankomne innvandrere

Ny rapport: Vista Analyse fraråder å innføre sterke økonomiske insentiver overfor nyankomne innvandrere

Oslo, 08.08.2018

På oppdrag for Kunnskapsdepartementet har Vista Analyse utarbeidet en rapport som forklarer hvordan insentiver fungerer og hvorfor de kan ha utilsiktede konsekvenser. Vi har spesielt sett på to problemstillinger: bonus til nyankomne innvandrere som består norskprøver og økonomiske sanksjoner for fravær fra norskkurs. Økonomiske sanksjoner anbefales ikke overfor nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn pga. risikoen for utilsiktede konsekvenser. Bonus til flyktninger for bestått språkkurs er testet i Sverige, med begrenset effekt. Vi anbefaler heller andre små belønningsordninger knyttet til flere delmål nært i tid, gjerne innført som lokale forsøk som evalueres.

Les rapporten her.